Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Chuyên dùng cây thanh long

15-9-20+TE ( Tan Nhanh )
15-9-20+TE ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 15-9-20+TE ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 15%
- LÂN (P2O5) : 9%
- KALI (K2O) : 20%
- MAGIE (MgO) : 2%
- LƯU HUỲNH (S) 8%
- BO (B) : 0.015%
- Thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng cây trồng.
- Kích thích quá trình tăng trưởng của rễ, đâm chồi, kích thích ra hoa, đậu trái.
- Hình thành trái to, thân, rễ, củ lớn.
- Chống rụng trái, sượng trái.
- Tăng lượng quả, quả lớn, tăng chất lượng quả.
- Cung cấp dinh dưỡng trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
- Nâng cao sản lượng, cải thiện chất lượng sản phẩm.
- Tăng khả năng đề kháng khô, kháng rét, chống ngã đỗ.
22.10.24+TE ( Tan Nhanh )
22.10.24+TE ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 22.10.24+TE ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 10%
- KALI (K2O) : 24%
- CANXI (CaO) : 0.3%
- MAGIE (MgO) : 0.4%
- LƯU HUỲNH (S) ...

- Tăng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Tăng độ phì nhiêu của đất.
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI