Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Chuyên dùng cho cây lúa

20-20-15 (Bao đỏ)
20-20-15 (Bao đỏ)
Sản phẩm: 20-20-15 (Bao đỏ)
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 20%
- KALI (K2O) : 15%

- Cải tạo đất.
- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt,
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.
- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

 

20-15-15-7
20-15-15-7
Sản phẩm: 20-15-15-7
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 15%
- KALI (K2O) : 15%
- LƯU HUỲNH (S) : 7%
 

- Tăng ra rễ, nảy chồi, ra hoa, đậu quả.

- Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết xấu.

- Tăng năng suất, chất lượng, độ phì đất.
 
HSTE 01 ( 20-12-5+TE )
HSTE 01 ( 20-12-5+TE )
Sản phẩm: HSTE 01 ( 20-12-5+TE )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 12%
- KALI ( K2O) : 5%
- CANXI (CaO) : 3%
- MAGIÊ (MgO) : 3%
Zn : 120ppm; Cu : 80ppm; Mn : 6...
- Giúp phát triển hệ thống rễ, rễ nhiều ăn sâu và rộng,giúp nẩy chồi, đẻ nhiều nhánh vươn cao,tăng số lượng trội hữu hiệu.
- Giúp cây tằng trưởng và phát triến mạnh, tăng sức chịu sâu bệnh, tăng sức đề kháng, kháng phèn, mặn, hạn, úng.
- Cung cấp vs duy trì dinh dưỡng cho cây trong suốt thời gian sinh trưởng vs phát triển.
- Cân đối dinh dưỡng cho cây và đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.
- Tăng nâng suất và chất lượng cây trồng.
HSTE 02  ( 16-4-20 + TE)
HSTE 02  ( 16-4-20 + TE)
Sản phẩm: HSTE 02 ( 16-4-20 + TE)
Thành phần: - ĐẠM (N): 16%
- LÂN (P2O5): 4%
- Kali (K2O): 20%
- Canxi (CaO): 3%
- Magiê (MgO): 3%
Zn: 120ppm; Cu: 100ppm; Mn: 80ppm
- Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, hạt to và chắc.
- Giúp cây khỏe mạnh và tăng sức chống chịu sâu bệnh, kháng phèn, mặn, hạn, úng.
- Cung cấp duy trì dinh dưỡng trong suốt thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây.
- Cân đối dinh dưỡng giữa cây và đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.
- Tăng nâng suất và chất lượng cây trồng.
TRANG ĐẦU12TRANG CUỐI