Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Chuyên dùng cho cây lúa

HS 997 (18.18.6)
HS 997 (18.18.6)
Sản phẩm: HS 997 (18.18.6)
Thành phần: - ĐẠM (N) : 18%
- LÂN (P2O5) : 18%
- KALI (K2O) : 6%

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

HS 998 (20.10.6)
HS 998 (20.10.6)
Sản phẩm: HS 998 (20.10.6)
Thành phần:

- Đạm (N): 20%

- Lân (P2O5

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

- Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

HS 999
HS 999
Sản phẩm: HS 999
Thành phần: - ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 0%
- KALI (K2O) : 20%

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

HR3
HR3
Sản phẩm: HR3
Thành phần: - ĐẠM (N) : 23%
- LÂN (P2O5) : 5%
- KALI (K2O) :  20%

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

30-30-0
30-30-0
Sản phẩm: 30-30-0
Thành phần: - ĐẠM (N) : 30%
- LÂN (P2O5) : 30%
- KALI (K2O) : 0%

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

30-20-5
30-20-5
Sản phẩm: 30-20-5
Thành phần: - ĐẠM (N) : 30%
- LÂN (P2O5) : 20%
- KALI (K2O) : 5%
- Phân NPK đa lượng có hàm lượng dinh dưỡng cao. Thích hợp
bón cho các loại cây trồng.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản .
25-25-5+TE
25-25-5+TE
Sản phẩm: 25-25-5+TE
Thành phần: - ĐẠM (N) : 25%
- LÂN (P2O5) : 25%
- KALI (K2O) : 5%
- CANXI (CaO) : 1%
- MAGIE ( MgO) : 0.7%
- LƯU HUỲNH (S) : 0.8%
( Fe ...

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

20-20-15+TE
20-20-15+TE
Sản phẩm: 20-20-15+TE
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 20%
- KALI (K2O) : 15%
- CANXI (CaO) : 0.3%
- MAGIE ( MgO) : 0.4%
- LƯU HUỲNH (S) : 0.5%
( ...

- Cải tạo đất.
- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt,
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.
- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

 

TRANG ĐẦU12TRANG CUỐI