Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Chuyên dùng cho cao su

17-7-17 ( Tan Nhanh )
17-7-17 ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 17-7-17 ( Tan Nhanh )
Thành phần: -ĐẠM ( N ) : 17 %
-LÂN ( P2O5 ) : 7 %
-KALI ( K2O ) : 17 %
-LƯU HUỲNH ( S) : 8%
-CANXI ( CaO ) : 2%
-MA GIÊ ( MgO ) : 1 %
-    Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.
-    Cây to, khỏe, chống đổ ngã
-    Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất
17-7-17-TE ( Tan Nhanh )
17-7-17-TE ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 17-7-17-TE ( Tan Nhanh )
Thành phần: -ĐẠM ( N ) : 17 %
-LÂN ( P2O5 ) : 7 %
-KALI ( K2O ) : 17 %
-LƯU HUỲNH ( S) : 8%
-CANXI ( CaO ) : 2%
-MA GIÊ ( MgO ) : 1 %
-    Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.
-    Cây to, khỏe, chống đổ ngã
-    Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI