Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Chuyên dùng cho cà phê

17-7-17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )
17-7-17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 17-7-17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM ( N ) : 17 %
- LÂN ( P2O5 ) : 7 %
- KALI ( K2O ) : 17 %
<...
- Tăng sinh trưởng,tăng sức đề kháng.
- Giúp bộ rễ phát triển sâu rộng, hạn chế bệnh về rễ, kéo dài tuổi thọ của cây.
- Tăng khả năng ra hoa, đậu trái.
- Chống và khắc phục khô đen, chống rụng hoa và trái  non.
- Trái chín đồng loạt,chắc hạt, cân nặng, tăng chất lượng hạt cà phê, tăng năng suất.
20-10-15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )
20-10-15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 20-10-15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM ( N ) : 20 %
- LÂN ( P2O5 ) :10 %
- KALI ( K2O ) : 15 %

 

- Sinh trưởng, nhiều trái, chắc hạt

- Sức chống chịu hạn, gió và sâu bệnh

- Năng suất, chất lượng và lợi nhuận

- Độ phì nhiêu của đất
20-6-8-15S+TE CAFE ( Tan Nhanh )
20-6-8-15S+TE CAFE ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 20-6-8-15S+TE CAFE ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 6%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 15%
CaO;0,5% ; MgO;1,5% ; Fe;100ppm; Zn;20ppm; Cu:10ppm ; B:120ppm...
-  Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch,giúp cây cà phê phát triển mạnh.
- Thúc đẩy phân hóa mầm tốt,ra hoa nhiều,hoa nở đều và tập trung.
- Tỷ lệ đâu quả cao, giảm rụng trái, trái lớn nhanh.
- Năng suất nâng cao, chất lượng tốt.
- Giúp cây cà phê tăng sức chống chịu điều kiện nắng nóng trong mùa khô.
17-8-18+TE Cà Phê  ( Tan Nhanh )
17-8-18+TE Cà Phê  ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 17-8-18+TE Cà Phê ( Tan Nhanh )
Thành phần: -ĐẠM ( N ) : 17 %
-LÂN ( P2O5 ) : 8 %
-KALI ( K2O ) : 18 %
-LƯU HUỲNH ( S) : 13%
...
-    Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng sức đề kháng.
-    Trái nhiều, chống rụng trái, chắc hạt, tăng năng suất
16-8-18-13S+TE+B2O3+Cu+Zn Cà Phê ( Tan Nhanh )
16-8-18-13S+TE+B2O3+Cu+Zn Cà Phê ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 16-8-18-13S+TE+B2O3+Cu+Zn Cà Phê ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 8%
- KALI (K2O) : 18%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
CaO : 0.1% ; MgO : 0.1%; B : 0.1% ; ...
- Tăng sinh trưởng, phát triển và tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản.
- Tăng lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu cho đất.
16-8-16-13S+TE+Bo+Cu (Bao hồng) Cà Phê ( Tan Nhanh )
16-8-16-13S+TE+Bo+Cu (Bao hồng) Cà Phê ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 16-8-16-13S+TE+Bo+Cu (Bao hồng) Cà Phê ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 8%
- KALI (K2O) : 16%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
Các trung vi lượng  (%) :
CaO : 0....
- Cung cấp lượng lớn dinh dưỡng Đạm, Lân, Kali cho cây trồng .
- Đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng,phát triển tốt, cho nâng suất cao và ổn định.
- Phân 16-8-16-13S + Bo + TE cung cấp lượng lớn Bo giúp hạn chế rụng quả, và nâng cao chất lượng nông sản.
- Phân 16-8-16-13S + Bo + TE có tính tan nhanh giúp cây trồng hấp thụ nhanh,tránh lãng phí rất thích hợp cho cây cà phê và các loại cây trồng khác.
16-8-16-13S+TE+B2O3+Cu+Zn Cà Phê ( Tan Nhanh )
16-8-16-13S+TE+B2O3+Cu+Zn Cà Phê ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 16-8-16-13S+TE+B2O3+Cu+Zn Cà Phê ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 8%
- KALI (K2O) : 16%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- CANXI (CaO) : 2%
- MAGIE (MgO) : 0.75%
 ...

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

- Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
16-16-8-13S+TE  Cà Phê (B,Cu,Zn) ( Tan Nhanh )
16-16-8-13S+TE  Cà Phê (B,Cu,Zn) ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 16-16-8-13S+TE Cà Phê (B,Cu,Zn) ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
B : 0.1% ; CaO : 0.1% ; MgO : 0.1% ; Fe : 0.01% ; Cu ...
- Cung cấp dinh dưỡng Đạm, Lân, Kali, Trung Vi Lượng trong suốt thời kỳ.
- Sinh trưởng và phát triển cây trồng.
- Cải tạo đất.
- Đặc biệt cung cấp BoTrung Vi Lượng giúp hoa phát triển, nâng cao chất lượng phấn, tỷ lệ đậu trái cao, nuôi trái phát triển nhanh,chống rụng trái
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI