Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Chuyên dùng cây thanh long

22.10.24+TE ( Tan Nhanh )
Ngày nhập: 30/04/2014

22.10.24+TE ( Tan Nhanh )
Click vào để xem ảnh lớn

Thành phần :

- ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 10%
- KALI (K2O) : 24%
- CANXI (CaO) : 0.3%
- MAGIE (MgO) : 0.4%
- LƯU HUỲNH (S) : 0.5%
Fe : 10ppm ; Cu 5ppm ; Zn : 5ppm ; B : 10ppm

Công dụng :

- Tăng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Tăng độ phì nhiêu của đất.

Cách dùng :

* Cây thời kỳ kiến thiết cơ bản : bón 1 - 1.5 Kg/Trụ/Năm ( chia làm 4 lần bón ).Giúp cây phát triển thân, cành, rễ, cây cứng cáp, chống chịu sâu bệnh.
* Cây thời kỳ kinh doanh : sau khi thu hoạch : giúp cây mau hồi phục, phân hóa mầm, hoa sớm và ra hoa to, Chia làm 4 lần bón vào các tháng 10, 12, 2 và tháng 4, mỗi lần bón 300 - 400 g/trụ.
- Sau thụ phấn 3 - 5 ngày bón 300 - 400 g/trụ.
- Sau khi đậu trái 7 - 10 ngày bón 300 - 400 g/trụ, giúp to trái, đẹp,
- Bón thêm 2 lần vào 2 tháng tiếp thoe, mỗi lần bón 300 - 400 g/trụ,giúp trái to,chất lượng chín tập trung.


Các sản phẩm cùng loại

TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI