1) Thành phần: Nitơ ( N ) : 46% 

2) Công dụng: 

Đang cập nhật thông tin...

3) Cách dùng:

Đang cập nhật thông tin...

Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...