Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Chuyên dùng cho cây lúa

HS 997 (18.18.6)
HS 997 (18.18.6)
Sản phẩm: HS 997 (18.18.6)
Thành phần: - ĐẠM (N) : 18%
- LÂN (P2O5) : 18%
- KALI (K2O) : 6%

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

HS 998 (20.10.6)
HS 998 (20.10.6)
Sản phẩm: HS 998 (20.10.6)
Thành phần:

- Đạm (N): 20%

- Lân (P2O5

- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.

- Phát triển cành dự trữ, trái lớn nhanh.

- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

HS 999
HS 999
Sản phẩm: HS 999
Thành phần: - ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 0%
- KALI (K2O) : 20%

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

Chuyên dùng cho cà phê

17-7-17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )
17-7-17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 17-7-17 TE Bo Cu Zn (NEW) ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM ( N ) : 17 %
- LÂN ( P2O5 ) : 7 %
- KALI ( K2O ) : 17 %
<...
- Tăng sinh trưởng,tăng sức đề kháng.
- Giúp bộ rễ phát triển sâu rộng, hạn chế bệnh về rễ, kéo dài tuổi thọ của cây.
- Tăng khả năng ra hoa, đậu trái.
- Chống và khắc phục khô đen, chống rụng hoa và trái  non.
- Trái chín đồng loạt,chắc hạt, cân nặng, tăng chất lượng hạt cà phê, tăng năng suất.
20-10-15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )
20-10-15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 20-10-15 CÀ PHÊ ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM ( N ) : 20 %
- LÂN ( P2O5 ) :10 %
- KALI ( K2O ) : 15 %

 

- Sinh trưởng, nhiều trái, chắc hạt

- Sức chống chịu hạn, gió và sâu bệnh

- Năng suất, chất lượng và lợi nhuận

- Độ phì nhiêu của đất
20-6-8-15S+TE CAFE ( Tan Nhanh )
20-6-8-15S+TE CAFE ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 20-6-8-15S+TE CAFE ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 6%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 15%
CaO;0,5% ; MgO;1,5% ; Fe;100ppm; Zn;20ppm; Cu:10ppm ; B:120ppm...
-  Phục hồi nhanh sau khi thu hoạch,giúp cây cà phê phát triển mạnh.
- Thúc đẩy phân hóa mầm tốt,ra hoa nhiều,hoa nở đều và tập trung.
- Tỷ lệ đâu quả cao, giảm rụng trái, trái lớn nhanh.
- Năng suất nâng cao, chất lượng tốt.
- Giúp cây cà phê tăng sức chống chịu điều kiện nắng nóng trong mùa khô.

Chuyên dùng cho cao su

17-7-17 ( Tan Nhanh )
17-7-17 ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 17-7-17 ( Tan Nhanh )
Thành phần: -ĐẠM ( N ) : 17 %
-LÂN ( P2O5 ) : 7 %
-KALI ( K2O ) : 17 %
-LƯU HUỲNH ( S) : 8%
-CANXI ( CaO ) : 2%
-MA GIÊ ( MgO ) : 1 %
-    Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.
-    Cây to, khỏe, chống đổ ngã
-    Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất
17-7-17-TE ( Tan Nhanh )
17-7-17-TE ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 17-7-17-TE ( Tan Nhanh )
Thành phần: -ĐẠM ( N ) : 17 %
-LÂN ( P2O5 ) : 7 %
-KALI ( K2O ) : 17 %
-LƯU HUỲNH ( S) : 8%
-CANXI ( CaO ) : 2%
-MA GIÊ ( MgO ) : 1 %
-    Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cao cấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.
-    Cây to, khỏe, chống đổ ngã
-    Kích thích hình thành nhiều mủ, tăng chất lượng mủ, tăng năng suất

Chuyên dùng cho cây tiêu

HT 2 ( Tan Nhanh )
HT 2 ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: HT 2 ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 14%
- LÂN (P2O5) : 9%
- KALI (K2O) : 13%
Ca ; Mg ; S ; Cu ; Zn ; Mo ; Bo ; Mn ...
- Tăng đậu quả, quả to, chắc hạt.
- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.
- Tăng nâng suất và chất lượng .
HT 3 ( Tan Nhanh )
HT 3 ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: HT 3 ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 12%
- LÂN (P2O5) : 9%
- KALI (K2O) : 21%
Ca ; Mg ; S ; Cu ; Zn ; Mo ; Bo ; Mn ...
- Tăng đậu quả, quả to, chắc hạt.
- Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn, gió.
- Tăng nâng suất và chất lượng .

Phân bón NPK cao cấp

16-16-8-13S+TE+B2O3+Cu+Zn
16-16-8-13S+TE+B2O3+Cu+Zn
Sản phẩm: 16-16-8-13S+TE+B2O3+Cu+Zn
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
B : 0.1% ; CaO : 0.1% ; MgO : 0.1% ;
Fe : 0.01...
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
16-16-8-13S+TE
16-16-8-13S+TE
Sản phẩm: 16-16-8-13S+TE
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- MAGIÊ ( MgO) : 1%
- KẼM (ZnO) : 1000ppm
...
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
16-16-8-13S Thường
16-16-8-13S Thường
Sản phẩm: 16-16-8-13S Thường
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
 

Phân bón NPK mùa khô

22-5-7-13S+TE+Bo+Cu+Zn+(Ca+Mg)  ( Tan Nhanh )
22-5-7-13S+TE+Bo+Cu+Zn+(Ca+Mg)  ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 22-5-7-13S+TE+Bo+Cu+Zn+(Ca+Mg) ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 5%
- KALI (K2O) : 7%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
MgO : 0.5% ; CaO : 0.5% ; Fe : 100ppm
Cu : 100 ...
* Phân bón CON TRÂU MÙA KHÔ CAO CẤP là phân tan nhanh,chứa Đạm ,
Lân, Kali và Trung Vi Lượng cao ( Bo, Zn, Ca, Mg ) giúp ;
- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.
22-5-5-13S+TE+Bo+Cu+(Ca+Mg) ( Tan Nhanh )
22-5-5-13S+TE+Bo+Cu+(Ca+Mg) ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 22-5-5-13S+TE+Bo+Cu+(Ca+Mg) ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 5%
- KALI (K2O) : 5%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
MgO : 0.5% ; CaO : 0.5% ; Fe : 100ppm
Cu : 100 ...
* Phân bón CON TRÂU MÙA KHÔ CAO CẤP là phân tan nhanh,chứa Đạm ,
Lân, Kali và Trung Vi Lượng cao ( Bo, Zn, Ca, Mg ) giúp ;
- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.
20-6-8+15S+TE+B2O3+Cu+Zn  ( Tan Nhanh )
20-6-8+15S+TE+B2O3+Cu+Zn  ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 20-6-8+15S+TE+B2O3+Cu+Zn ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 6%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 15%
MgO : 0.5% ; CaO : 0.5% ; Fe : 100ppm
Cu : 100 ...
* Phân bón CON TRÂU MÙA KHÔ CAO CẤP là phân tan nhanh,chứa Đạm ,
Lân, Kali và Trung Vi Lượng cao ( Bo, Zn, Ca, Mg ) giúp ;
- Phục hồi nhanh, sinh trưởng tốt sau thu hoạch,
- Phát triển rễ, thân, cành, lá.
- Kích thích ra hoa nhiều, hoa nở đều và đồng loạt.
- Tỷ lệ đậu quả cao, chống rụng trái.
- Tăng sức chịu hạn, gió và sâu bệnh.
- Lớn trái, chắc hạt, tăng nâng suất, chất lượng.

Chuyên dùng cây thanh long

15-9-20+TE ( Tan Nhanh )
15-9-20+TE ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 15-9-20+TE ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 15%
- LÂN (P2O5) : 9%
- KALI (K2O) : 20%
- MAGIE (MgO) : 2%
- LƯU HUỲNH (S) 8%
- BO (B) : 0.015%
- Thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng cây trồng.
- Kích thích quá trình tăng trưởng của rễ, đâm chồi, kích thích ra hoa, đậu trái.
- Hình thành trái to, thân, rễ, củ lớn.
- Chống rụng trái, sượng trái.
- Tăng lượng quả, quả lớn, tăng chất lượng quả.
- Cung cấp dinh dưỡng trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
- Nâng cao sản lượng, cải thiện chất lượng sản phẩm.
- Tăng khả năng đề kháng khô, kháng rét, chống ngã đỗ.
22.10.24+TE ( Tan Nhanh )
22.10.24+TE ( Tan Nhanh )
Sản phẩm: 22.10.24+TE ( Tan Nhanh )
Thành phần: - ĐẠM (N) : 22%
- LÂN (P2O5) : 10%
- KALI (K2O) : 24%
- CANXI (CaO) : 0.3%
- MAGIE (MgO) : 0.4%
- LƯU HUỲNH (S) ...

- Tăng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

- Tăng độ phì nhiêu của đất.

NPK Xuất Khẩu Campuchia

20-20-15 + TE Campuchia
20-20-15 + TE Campuchia
Sản phẩm: 20-20-15 + TE Campuchia
Thành phần: - ĐẠM (N) : 20%
- LÂN (P2O5) : 20%
- KALI (K2O) : 15%
- CANXI (CaO) : 0.3%
- MAGIE ( MgO) : 0.4%
- LƯU HUỲNH (S) : 0.5%
( ...
- Cải tạo đất.
- Kháng sâu bệnh, trái lớn, chắc hạt,
- Chống thất thoát phân bón, giảm chi phí.
- Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
16-16-8-13S + TE Campuchia
16-16-8-13S + TE Campuchia
Sản phẩm: 16-16-8-13S + TE Campuchia
Thành phần: - ĐẠM (N) : 16%
- LÂN (P2O5) : 16%
- KALI (K2O) : 8%
- LƯU HUỲNH (S) : 13%
- MAGIÊ ( MgO) : 1%
- KẼM (ZnO) : 1000ppm
...
- Tăng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh.
- Tăng nâng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.
- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.
UREA
UREA
Sản phẩm: UREA
Thành phần: - Nitơ ( N ) : 46%
Đang cập nhật...