CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Trụ sở chính:

Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

Tel: (028) 3 7990170 - Fax: (028).3 794 9051

Email: hsi_npk@yahoo.com.vn 

NHÀ MÁY PHÂN BÓN NPK PHÚ YÊN

Trụ sở chính:

Địa chỉ: KCN Đông Bắc Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên.

Tel: (02573) 721290 - Fax: (02573) 721193

Email: hsi_npk@yahoo.com.vn

Reload
Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...