Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

XÁC NHẬN NGÀY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

XÁC NHẬN NGÀY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG BỐ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2016

CÔNG BỐ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 11/01/2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 11/01/2016
Bầu bổ sung 02 thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2016

Bầu bổ sung 02 thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2016
Tạm ngưng hoạt động kinh doanh Công ty con - Công ty CP Phân Bón Anh Việt

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh Công ty con - Công ty CP Phân Bón Anh Việt
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 02/11/2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 02/11/2015
TỪ NHIỆM TV HDQT NGUYỄN MINH PHÚC

TỪ NHIỆM TV HDQT NGUYỄN MINH PHÚC