Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (21/4/2010)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã hoàn thành Báo Cáo Thường Niên năm 2010.
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2009 BẰNG TIỀN MẶT (2/4/2010)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (29/3/2010)

Ngày 27 tháng 03 năm 2010 tại Trung tâm hội nghị White Palace - 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã diễn ra và thành công tốt đẹp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2009 (25/3/2010)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2009
TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (25/3/2010)

Tài liệu phục vụ quí cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (11/3/2010)

Ngày 27 tháng 03 năm 2010 tại Trung Tâm hội nghị White Palace sẽ diễn ra Đại Hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (5/2/2010)

Ngày 27 tháng 03 năm 2010, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh sẽ tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2010
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 4 NĂM 2009 (3/2/2010)

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã hoàn thành bảng báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4 năm 2009 vào ngày 21 tháng 01 năm 2010