Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Vũ Xuân Ngọc
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 4
Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán
Thay Đổi Người Công Bố Thông Tin

Thay Đổi Người Công Bố Thông Tin
Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HÓA SINH NĂM 2016

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HÓA SINH NĂM 2016
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CỔ PHIẾU HSI BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CỔ PHIẾU HSI BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH