Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Tổ chức niêm yết:  Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng  Hợp và Phân Bón Hoá Sinh.
Mã chứng khoán:  HSI
Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:  10.000 đ (mười nghìn đồng)
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/02/2008
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2008
Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.
Nội dungThông qua kết quả SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007 và phương án SXKD năm 2008, sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Ngày tổ chức đại hội: 29/03/2008
Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh.
 Địa chỉ : Ấp 5, xã Phạm Văn Côi, Huyện Củ Chi, TPHCM.
Thanh toán cổ tức năm 2007(tạm ứng ).
Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% (1.000 đ/ cổ phiếu).
Ngày chi trả cổ tức: 07/04/2008.
Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:
Cổ đông đã lưu ký: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản.
Cổ đông chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh (mang theo giấy CMND và sổ cổ đông, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ).
      Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HSI vào những ngày 03, 04,05/03/2008.


HÓA SINH

Hóa Sinh

Các tin khác

TRANG ĐẦU12345678910...2122TRANG CUỐI