Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Ngọc.
Chức vụ: Phó tổng giám đốc.
Mã chứng khoán giao dịch: HSI
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.510 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 19.510 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: khớp lệnh
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 04/04/2014 đến 29/04/2014.

Hóa Sinh
Hóa Sinh

Các tin khác

TRANG ĐẦU12345678910...2223TRANG CUỐI