Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Trong phần này sẽ có các nội dung sau: Mẫu giấy ủy quyến tham dự đại hội, Nội dung chương trình, Thể lệ làm việc và biểu quyết, Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGĐ Công ty.

Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây 

Hóa Sinh

Các tin khác