Danh mục


Clip Giới thiệu công ty


Hình ảnh công ty

Cổ đông

Trong bài viết này sẽ bao gồm các nội dung sau đây: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán, Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS, Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo kiểm toán BCTC 2017.

Kính mời quý vị xem file đính kèm sau đây :

Hóa Sinh

Các tin khác