Ngày 08/04/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định sửa đổi Qui chế nội bộ về quản trị công ty. Mời quí vị xem file đính kèm sau đây

download

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...