Sáng ngày 26/02/2018, các thành viên HĐQT Công ty đã họp và thống nhất chọn thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018, kính mới Quí vị quan tâm xem chi tiết trong file đính kèm sau.

download

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...