Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh vừa hoàn thành Báo cáo tài chính riêng quí 2 năm 2013, Quí vị quan tâm xin xem file đính kèm sau đây

download

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...