Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Ngọc. Chức vụ: Phó tổng giám đốc. Mã chứng khoán giao dịch: HSI Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.510 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19.510 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.510 cổ phiếu Phương thức giao dịch: khớp lệnh Lý do không thực hiện giao dịch bán: Giá cổ phiếu trên thị trường chưa phù hợp.

download

Tin khác

16-07-2018 TIN BUỒN
Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...