NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG (29/1/2013)

02-06-2018

Ngày 28/01/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 61/2013/TB-SGDHCM...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012 (22/1/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ 4 NĂM 2012 (21/1/2013)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố thông tin báo cáo tài chính riêng quí...

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ 3 NĂM 2012 (29/10/2012)

02-06-2018

Quí vị quan tâm xin mời xem file đính kèm

Xem thêm >>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÍ 3 NĂM 2012 (20/10/2012)

02-06-2018

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh công bố báo cáo tài chính riêng quí 3 năm...

Xem thêm >>
11 12 13
Video giới thiệu công ty
Cổ đông

Kể từ ngày 04/04/2018, cổ phiếu HSI đã được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch. Kính mời quí vị...